17.05. 2023

Pršelo i v pravěku?

Jistě ano, ale jestli jako dnes, to opravdu nevím. No nic. O tom to nebylo… V pondělí 15.5.2023 jsme prožili deštivý den v Archeoparku pravěku ve Všestarech. Této akce se zúčastnili žáci 6. tříd.

Po příjezdu do Všestar byly děti rozděleny do tří skupin. Každá třída absolvovala 3 objednané programy – Pravěk1, Pravěk2, Na lovu a v boji. Část aktivit probíhala uvnitř pavilonu.  Zde se žáci seznámili s prací archeologů. Mohli si prohlédnout repliky nástrojů a zbraní. Dozvěděli se plno zajímavých informací o životě pravěkých lidí, jak žili, co pěstovali, jaká zvířata chovali, jak a čím bojovali.

Venkovní aktivity – ač jim dnes opravdu počasí nepřálo – si přesto děti užily. Drtily mouku na kamenotěrce, brousily kamenné úštěpy, sekaly a štípaly dřevo. Všichni vrhali oštěpem, vyzkoušeli si střelbu z luku. Poznali, že střílení z praku není vůbec snadné. Zjistili, co je rondel, polozemnice, co se skrývalo v odpadní jámě a jak dlouho trvá, než se taková polozemnice rozpadne.

Alespoň na několik hodin měli šesťáci báječnou možnost přenést se do období pravěku. Život v této době nebyl asi moc jednoduchý, ale hrát si na něj? Proč ne? Možná, že třeba někdo z dnešních žáků 6. tříd se jednou stane archeologem. Kdo ví?

                                                                                                                                      

PaedDr. Eva Voborníková

Více fotografií

Atletický čtyřboj staršího žactva - okresní kolo

Nejenže jsme se zúčastnili, ale my jsme i vyhráli. Ve…

Atletický čtyřboj mladšího žactva

Okresní kolo V letošním roce měla organizaci čtyřboje v mladší kategorii na…

Memoriál Václava Cífky 2023

… očima tříd Memoriál Václava Cífky 5.5.2023 – aneb  šesťákům…