Dokumenty

Dokumenty ke stažení dělíme do několika základních kategorií, aby orientace mezi nimi byla co nejrychlejší. Níže si vyberte typ dokumentu který na našich stránkách hledáte.

NÁZEV SOUBORU
KATEGORIE
9. C … Požadavky na sešity a pomůcky pro školní rok 2024 - 2025
.xlsx
9. B … Požadavky na sešity a pomůcky pro školní rok 2024 - 2025
.xlsx
9. A … Požadavky na sešity a pomůcky pro školní rok 2024 - 2025
.xlsx
8. C … Požadavky na sešity a pomůcky pro školní rok 2024 - 2025
.xlsx
8. B … Požadavky na sešity a pomůcky pro školní rok 2024 - 2025
.xlsx
8. A … Požadavky na sešity a pomůcky pro školní rok 2024 - 2025
.xlsx
7. C … Požadavky na sešity a pomůcky pro školní rok 2024 - 2025
.xlsx
7. B … Požadavky na sešity a pomůcky pro školní rok 2024 - 2025
.xlsx
7. A … Požadavky na sešity a pomůcky pro školní rok 2024 - 2025
.xlsx
6. C … Požadavky na sešity a pomůcky pro školní rok 2024 - 2025
.xlsx
6. B … Požadavky na sešity a pomůcky pro školní rok 2024 - 2025
.xlsx
6. A … Požadavky na sešity a pomůcky pro školní rok 2024 - 2025
.xlsx
Organizace školního roku 2024 - 2025
.pdf
Žádost pro učitele o příspěvek Klubu rodičů na školní akci
.docx
Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání od 1.9.2024
.pdf
Vnitřní řád školní jídelny
.pdf
Školní řád
.pdf
Informace pro žáky - šikanování
.pdf
Informace pro rodiče - šikanování
.pdf
Školní program proti šikanování
.pdf
Strategie prevence a řešení školní neúspěšnosti žáků
.pdf
MPP 2023 - 2024
.pdf
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2022 - 2023
.pdf
Přijímací řízení na SŠ 2023 - 2024
.docx
Termíny přijímacích zkoušek 2023 - 2024
.docx
Školní stravování - informace od září 2023
.pdf
Organizace školního roku 2023 - 2024
.pdf
Změny ve školním informačním systému během šk. roku 2022/23
.docx
Inspekční zpráva 2022
.pdf
Kostelecký vzdělávací program
.pdf
ŠD - Vzdělávací program
.pdf
ŠD - Vnitřní řád
.pdf
Výroční zpráva za školní rok 2020 - 2021
.pdf
Výsledky dotazníku pro rodiče - 1. stupeň 2020 - 2021
.pdf
Výsledky dotazníku pro rodiče - distanční výuka - část 13.
.pdf
Výsledky dotazníku pro rodiče - distanční výuka - část 12.
.pdf
Výsledky dotazníku pro rodiče - distanční výuka - část 11.
.pdf
Výsledky dotazníku pro rodiče - distanční výuka - část 10.
.pdf
Výsledky dotazníku pro rodiče - distanční výuka - část 9.
.pdf
Výsledky dotazníku pro rodiče - distanční výuka - část 8.
.pdf
Výsledky dotazníku pro rodiče - distanční výuka - část 7.
.pdf
Výsledky dotazníku pro rodiče - distanční výuka - část 6.
.pdf
Výsledky dotazníku pro rodiče - distanční výuka - část 5.
.pdf
Výsledky dotazníku pro rodiče - distanční výuka - část 4.
.pdf
Výsledky dotazníku pro rodiče - distanční výuka - část 3.
.pdf
Výsledky dotazníku pro rodiče - distanční výuka - část 2.
.pdf
Výsledky dotazníku pro rodiče - distanční výuka - část 1.
.pdf
Žádost o odklad školní povinné docházky
.pdf
Legislativa
.docx
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
.pdf
Manuál pro objednání stravování
.pdf
O firmě Scolarest
.pdf
Žádost o uvolnění z vyučování na více než 5 dnů výuky
.pdf
Žádost o uvolnění žáka z TV
.pdf
Žádost o vydání duplikátu vysvědčení
.pdf
Žádost o přeřazení do jiné třídy v rámci školy
.pdf
Žádost o přestup do naší školy z jiné školy
.pdf
Výroční zpráva za školní rok 2019-2020
.pdf
Výroční zpráva za školní rok 2018-2019
.pdf
Výroční zpráva za školní rok 2017-2018
.pdf
Výroční zpráva za školní rok 2016-2017
.pdf
Inspekční zpráva 2014
.pdf
Inspekční zpráva 2007
.pdf
Digitalizujeme školu_2
.pdf
Digitalizujeme školu
.pdf