Dokumenty

Dokumenty ke stažení dělíme do několika základních kategorií, aby orientace mezi nimi byla co nejrychlejší. Níže si vyberte typ dokumentu který na našich stránkách hledáte.

NÁZEV SOUBORU
KATEGORIE
Školní řád
.pdf
Seznamy žáků 6. tříd pro školní rok 2022 - 2023
.xlsx
Změny ve školním informačním systému během šk. roku 2022/23
.docx
Sdělení rodičům žáků 1. tříd školního roku 2022/23
.doc
Žáci přijatí pro šk. rok 2022/23 + rozdělení do tříd
.xlsx
Sešity a pomůcky 2022 - 2023 … 9. C
.xlsx
Sešity a pomůcky 2022 - 2023 … 9. B
.xlsx
Sešity a pomůcky 2022 - 2023 … 9. A
.xlsx
Sešity a pomůcky 2022 - 2023 … 8. C
.xlsx
Sešity a pomůcky 2022 - 2023 … 8. B
.xlsx
Sešity a pomůcky 2022 - 2023 … 8. A
.xlsx
Sešity a pomůcky 2022 - 2023 … 7. C
.xlsx
Sešity a pomůcky 2022 - 2023 … 7. B
.xlsx
Sešity a pomůcky 2022 - 2023 … 7. A
.xlsx
Sešity a pomůcky 2022 - 2023 … 6. C
.xlsx
Sešity a pomůcky 2022 - 2023 … 6. B
.xlsx
Sešity a pomůcky 2022 - 2023 … 6. A
.xlsx
Organizace školního roku 2022 - 2023
.pdf
Inspekční zpráva 2022
.pdf
Preventivní antigenní testování a trasování ve školách od ledna 2022
.pdf
Kostelecký vzdělávací program
.pdf
ŠD - Vzdělávací program
.pdf
ŠD - Vnitřní řád
.pdf
Výroční zpráva za školní rok 2020 - 2021
.pdf
Zařazení žáků 1. tříd pro školní rok 2021 - 2022
.pdf
Seznamy žáků 6. tříd pro školní rok 2021 - 2022
.xlsx
Sešity a pomůcky 2021 - 2022 - 6. A
.xlsx
Sešity a pomůcky 2021 - 2022 - 6. B
.xlsx
Sešity a pomůcky 2021 - 2022 - 6. C
.xlsx
Sešity a pomůcky 2021 - 2022 - 7. A
.xlsx
Sešity a pomůcky 2021 - 2022 - 7. B
.xlsx
Sešity a pomůcky 2021 - 2022 - 7. C
.xlsx
Sešity a pomůcky 2021 - 2022 - 8. A
.xlsx
Sešity a pomůcky 2021 - 2022 - 8. B
.xlsx
Sešity a pomůcky 2021 - 2022 - 8. C
.xlsx
Sešity a pomůcky 2021 - 2022 - 9. A
.xlsx
Sešity a pomůcky 2021 - 2022 - 9. B
.xlsx
Sešity a pomůcky 2021 - 2022 - 9. C
.xlsx
Výsledky dotazníku pro rodiče - 1. stupeň 2020 - 2021
.pdf
Výsledky dotazníku pro rodiče - distanční výuka - část 13.
.pdf
Výsledky dotazníku pro rodiče - distanční výuka - část 12.
.pdf
Výsledky dotazníku pro rodiče - distanční výuka - část 11.
.pdf
Výsledky dotazníku pro rodiče - distanční výuka - část 10.
.pdf
Výsledky dotazníku pro rodiče - distanční výuka - část 9.
.pdf
Výsledky dotazníku pro rodiče - distanční výuka - část 8.
.pdf
Výsledky dotazníku pro rodiče - distanční výuka - část 7.
.pdf
Výsledky dotazníku pro rodiče - distanční výuka - část 6.
.pdf
Výsledky dotazníku pro rodiče - distanční výuka - část 5.
.pdf
Výsledky dotazníku pro rodiče - distanční výuka - část 4.
.pdf
Výsledky dotazníku pro rodiče - distanční výuka - část 3.
.pdf
Výsledky dotazníku pro rodiče - distanční výuka - část 2.
.pdf
Výsledky dotazníku pro rodiče - distanční výuka - část 1.
.pdf
Žáci přijatí k základnímu vzdělávání od 1. 9. 2021
.pdf
Organizace školního roku 2021 - 2022
.pdf
Žádost o odklad školní povinné docházky
.pdf
Legislativa
.docx
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
.pdf
Manuál pro objednání stravování
.pdf
O firmě Scolarest
.pdf
Žádost o uvolnění z vyučování na více než 5 dnů výuky
.pdf
Žádost o uvolnění žáka z TV
.pdf
Žádost o vydání duplikátu vysvědčení
.pdf
Žádost o přeřazení do jiné třídy v rámci školy
.pdf
Žádost o přestup do naší školy z jiné školy
.pdf
Výroční zpráva za školní rok 2019-2020
.pdf
Organizace školního roku 2020-2021
.pdf
Výroční zpráva za školní rok 2018-2019
.pdf
Výroční zpráva za školní rok 2017-2018
.pdf
Výroční zpráva za školní rok 2016-2017
.pdf
Inspekční zpráva 2014
.pdf
Inspekční zpráva 2007
.pdf