Dokumenty

Dokumenty ke stažení dělíme do několika základních kategorií, aby orientace mezi nimi byla co nejrychlejší. Níže si vyberte typ dokumentu který na našich stránkách hledáte.

NÁZEV SOUBORU
KATEGORIE
Sešity a pomůcky 2023 - 2024 … 9. C
.xlsx
Sešity a pomůcky 2023 - 2024 … 9. B
.xlsx
Sešity a pomůcky 2023 - 2024 … 9. A
.xlsx
Sešity a pomůcky 2023 - 2024 … 8. C
.xlsx
Sešity a pomůcky 2023 - 2024 … 8. B
.xlsx
Rozdělení žáků 6. tříd pro školní rok 2023 - 2024
.xlsx
Sešity a pomůcky 2023 - 2024 … 8. A
.xlsx
Sešity a pomůcky 2023 - 2024 … 7. C
.xlsx
Rozdělení žáků 1. tříd pro školní rok 2023 - 2024
.pdf
Sešity a pomůcky 2023 - 2024 … 7. B
.xlsx
Sešity a pomůcky 2023 - 2024 … 7. A
.xlsx
Sešity a pomůcky 2023 - 2024 … 6. C
.xlsx
Školní stravování - informace od září 2023
.pdf
Sešity a pomůcky 2023 - 2024 … 6. B
.xlsx
Sešity a pomůcky 2023 - 2024 … 6. A
.xlsx
Organizace školního roku 2023 - 2024
.pdf
Školní řád
.pdf
Seznamy žáků 6. tříd pro školní rok 2022 - 2023
.xlsx
Změny ve školním informačním systému během šk. roku 2022/23
.docx
Sdělení rodičům žáků 1. tříd školního roku 2022/23
.doc
Žáci přijatí pro šk. rok 2022/23 + rozdělení do tříd
.xlsx
Sešity a pomůcky 2022 - 2023 … 9. C
.xlsx
Sešity a pomůcky 2022 - 2023 … 9. B
.xlsx
Sešity a pomůcky 2022 - 2023 … 9. A
.xlsx
Sešity a pomůcky 2022 - 2023 … 8. C
.xlsx
Sešity a pomůcky 2022 - 2023 … 8. B
.xlsx
Sešity a pomůcky 2022 - 2023 … 8. A
.xlsx
Sešity a pomůcky 2022 - 2023 … 7. C
.xlsx
Sešity a pomůcky 2022 - 2023 … 7. B
.xlsx
Sešity a pomůcky 2022 - 2023 … 7. A
.xlsx
Sešity a pomůcky 2022 - 2023 … 6. C
.xlsx
Sešity a pomůcky 2022 - 2023 … 6. B
.xlsx
Sešity a pomůcky 2022 - 2023 … 6. A
.xlsx
Organizace školního roku 2022 - 2023
.pdf
Inspekční zpráva 2022
.pdf
Preventivní antigenní testování a trasování ve školách od ledna 2022
.pdf
Kostelecký vzdělávací program
.pdf
ŠD - Vzdělávací program
.pdf
ŠD - Vnitřní řád
.pdf
Výroční zpráva za školní rok 2020 - 2021
.pdf
Zařazení žáků 1. tříd pro školní rok 2021 - 2022
.pdf
Seznamy žáků 6. tříd pro školní rok 2021 - 2022
.xlsx
Sešity a pomůcky 2021 - 2022 - 6. A
.xlsx
Sešity a pomůcky 2021 - 2022 - 6. B
.xlsx
Sešity a pomůcky 2021 - 2022 - 6. C
.xlsx
Sešity a pomůcky 2021 - 2022 - 7. A
.xlsx
Sešity a pomůcky 2021 - 2022 - 7. B
.xlsx
Sešity a pomůcky 2021 - 2022 - 7. C
.xlsx
Sešity a pomůcky 2021 - 2022 - 8. A
.xlsx
Sešity a pomůcky 2021 - 2022 - 8. B
.xlsx
Sešity a pomůcky 2021 - 2022 - 8. C
.xlsx
Sešity a pomůcky 2021 - 2022 - 9. A
.xlsx
Sešity a pomůcky 2021 - 2022 - 9. B
.xlsx
Sešity a pomůcky 2021 - 2022 - 9. C
.xlsx
Výsledky dotazníku pro rodiče - 1. stupeň 2020 - 2021
.pdf
Výsledky dotazníku pro rodiče - distanční výuka - část 13.
.pdf
Výsledky dotazníku pro rodiče - distanční výuka - část 12.
.pdf
Výsledky dotazníku pro rodiče - distanční výuka - část 11.
.pdf
Výsledky dotazníku pro rodiče - distanční výuka - část 10.
.pdf
Výsledky dotazníku pro rodiče - distanční výuka - část 9.
.pdf
Výsledky dotazníku pro rodiče - distanční výuka - část 8.
.pdf
Výsledky dotazníku pro rodiče - distanční výuka - část 7.
.pdf
Výsledky dotazníku pro rodiče - distanční výuka - část 6.
.pdf
Výsledky dotazníku pro rodiče - distanční výuka - část 5.
.pdf
Výsledky dotazníku pro rodiče - distanční výuka - část 4.
.pdf
Výsledky dotazníku pro rodiče - distanční výuka - část 3.
.pdf
Výsledky dotazníku pro rodiče - distanční výuka - část 2.
.pdf
Výsledky dotazníku pro rodiče - distanční výuka - část 1.
.pdf
Žáci přijatí k základnímu vzdělávání od 1. 9. 2021
.pdf
Organizace školního roku 2021 - 2022
.pdf
Žádost o odklad školní povinné docházky
.pdf
Legislativa
.docx
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
.pdf
Manuál pro objednání stravování
.pdf
O firmě Scolarest
.pdf
Žádost o uvolnění z vyučování na více než 5 dnů výuky
.pdf
Žádost o uvolnění žáka z TV
.pdf
Žádost o vydání duplikátu vysvědčení
.pdf
Žádost o přeřazení do jiné třídy v rámci školy
.pdf
Žádost o přestup do naší školy z jiné školy
.pdf
Výroční zpráva za školní rok 2019-2020
.pdf
Organizace školního roku 2020-2021
.pdf
Výroční zpráva za školní rok 2018-2019
.pdf
Výroční zpráva za školní rok 2017-2018
.pdf
Výroční zpráva za školní rok 2016-2017
.pdf
Inspekční zpráva 2014
.pdf
Inspekční zpráva 2007
.pdf