Školní družina

Ať je léto nebo zima, 
v družině je vždycky prima. 
Zahoď nudu za hlavu, 
pojď si spravit náladu. 
Odpočívat nebo jen si hrát, 
buď také náš kamarád.

Školní družina tvoří mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování. Hlavním posláním je zabezpečení zájmové činnosti, rekreace a odpočinku účastníků. 

Všechny děti mají možnost výběru různých her, stavebnic, knih, časopisů a hraček, které každým rokem doplňujeme podle potřeby. Děti si mohou vybrat do jaké činnosti se zapojí. Pravidelně jsou připravovány výtvarné, pracovní, hudební, literární, poznávací a pohybové činnosti. Nezapomínáme na pobyt venku, který slouží k obnovení duševních a fyzických sil. Chodíme na vycházky po okolí nebo používáme naši zahradu s pískovištěm, hrací plochou, hřištěm a skluzavkou. 

Na oběd odcházejí děti 1. a 2. ročníků pod dozorem vychovatelek. Děti 3. ročníků odcházejí ze školy do jídelny a z jídelny do družiny samy. Vychovatelka za ně zodpovídá až po jejich příchodu do oddělení ŠD. 

Školní družina se nachází na dvou pracovištích: 

Pracoviště Erbenova:

provozní doba: 6,00 - 16,00 hod 

Vychovatelky:
Jitka Bezdíčková, vedoucí vychovatelka 
Marcela Zahradníčková
Mgr. Jitka Šveidlerová 

Pracoviště Drtinova:

provozní doba: 6,15 - 16,00 hod 

Vychovatelka:
Eva Langrová

Bc. Veronika Špačková

Poplatek za ŠD: 1 000 Kč za pololetí, ranní ŠD 400 Kč za pololetí 

Provoz o vedlejších prázdinách: je zajištěn při počtu 10 přihlášených dětí na pracovišti Erbenova 

Provoz o letních prázdninách: ŠD je uzavřena

Ve ŠD není dovoleno používat mobilní telefony, chytré hodinky, tablet ani jiné elektronické hry. Pokud dítě potřebuje telefonovat z důvodu nezbytné komunikace s rodiči, informuje paní vychovatelku a vzájemně se domluví. 

Cenné předměty (mobil, finanční hotovost atd.) a hračky si žák nosí do ŠD na vlastní nebezpečí a zodpovědnost. 

Samostatné odchody dítěte ze ŠD (jiný odchod než je uveden na zápisovém lístku) sdělí rodiče pouze písemně vychovatelce na omluvence, která bude obsahovat datum, jméno, čas odchodu a podpis rodičů (zákonného zástupce).

Po celý školní rok pořádáme různé akce. Např.: 

 • Seznámení s novými kamarády 
 • Pouštění draků 
 • Halloweenské vyrábění 
 • Stezka odvahy 
 • Mikuláš ve družině 
 • Vánoční dílničky 
 • Návštěva betlémů 
 • Návštěva kina 
 • Zimní radovánky 
 • Valentýnské vyrábění 
 • Karneval
 • Návštěva odborníků z praxe 
 • Olympijské hry 
 • Velikonoční dílničky 
 • Čarodějnický rej 
 • Den matek 
 • Den otců 
 • Sobotní výpravy za dobrodružstvím a poznáním 
 • Návštěva kouzelníka 
 • Výtvarné soutěže 
 • Charitativní akce 
 • Návštěva divadla
 • Zmrzlina na rozloučenou