Klub rodičů

Klub rodičů při Základní škole Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí, z.s.
Komenského 80, 517 41 Kostelec nad Orlicí
IČ: 270 13 014

Vážení rodiče,

při Základní škole Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí funguje  Klub rodičů.

Každá třída má z řad rodičů ve výboru svého voleného zástupce, na kterého se můžete Vy jako rodiče obracet s různými náměty a připomínkami.  Klub rodičů úzce spolupracuje se školou a snaží se řešit veškeré připomínky a podměty od rodičů.

Výbor KR:

Dostálová Šárka - předsedkyně 737 614 876, face100@seznam.cz
Třísková Jana - místopředsedkyně 703 385 070, j.triskova@email.cz
Marková Špačková Eva - místopředsedkyně 732 205 890, markovaspackova@gmail.com

Další informace:

Pravidla pro vyplácení příspěvků KR na školní rok 2023/24

  1. Jízdné na sportovní a vědomostní soutěže pořádané školou.
  2. Příspěvek na školní exkurze či výlet (doprava).

         Tento příspěvek bude čerpán na školní exkurze a ve výjimečných případech, když se žáci nezúčastní exkurze, bude použit na školní výlet.

1.stupeň 60,-

2.stupeň 80,-

Částka bude upřesněna ve 2.pololetí podle výše financí.

      3. Uvítací balíčky pro 1.třídy na začátku školního roku.

      4. Mikulášská nadílka a Den dětí.

      5. Mimořádné příspěvky na úhradu exkurzí a vzdělávacích programů pro vybrané žáky. Nárok na tento příspěvek vzniká v případě, jestliže rodiče oznámí tř. učiteli písemnou formou, že se dítě z finančních důvodů nemůže zúčastnit.

Příspěvky vždy odsouhlasí KR.

        Hodnotící kritéria:

  • Mimořádná životní událost v rodině (nemoc, úraz, ztráta zaměstnání, úmrtí rodiče)
  • Matka samoživitelka v těžké finanční situaci.
  • Pokud má žák uhrazené příspěvky KR.
  • Rodiče spolupracující se školou.
  • Žák se pravidelně zapojuje do akcí pořádaných školou a KR.

Příspěvek vždy odsouhlasí KR. Žák již nemá nárok na poskytnutí plošného příspěvku.

Částka bude upřesněna ve 2. pololetí podle výše financí.

     6. Odměny za reprezentaci školy, vědomostní soutěže a sběrové akce.

      7. Odměny třídních učitelů pro 1.stupeň (celá třída) a 2.stupeň (vybraní žáci tř.učitelem)

Částka bude upřesněna ve 2.pololetí podle výše financí.

      8. Odměny pro vycházející žáky.

      9. Květina pro vycházející žáky.

Na čerpání těchto příspěvků mají nárok všichni žáci, kteří mají uhrazený příspěvek KR na daný školní rok. V opačném případě žák ztrácí na tuto podporu nárok a KR bude po rodičích vyžadovat proplacení již vynaložených nákladů.

V Kostelci nad Orlicí                                                                                                                        

19.09.2023                                                    Dostálová Šárka, Třísková Jana

                                                                                 Marková Špačková Eva