Klub rodičů

Klub rodičů při Základní škole Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí, z.s.
Komenského 80, 517 41 Kostelec nad Orlicí
IČ: 270 13 014

Vážení rodiče,

při Základní škole Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí funguje  Klub rodičů.

Každá třída má z řad rodičů ve výboru svého voleného zástupce, na kterého se můžete Vy jako rodiče obracet s různými náměty a připomínkami.  Klub rodičů úzce spolupracuje se školou a snaží se řešit veškeré připomínky a podměty od rodičů.

Zástupci tříd v KR:

 • Packová Lucie
 • Třísková Jana
 • Marková Špačková Eva
 • Kundrátová Markéta
 • Provazníková Adéla
 • Kubcová Jindřiška
 • Dubská Blanka
 • Sršňová Kateřina
 • Duchoňová Jana
 • Juhasová Zuzana
 • Stříteská Nikola
 • Drbohlavová Radana
 • Cetelová Štěpánka
 • Stojanová Miloslava
 • Dostálová Šárka předsedkyně
 • Vodičková Michaela
 • Černá Vlasta
 • Ungrádová Vladimíra
 • Hanousková Zuzana
 • Janáčková Radka
 • Plocková Alena
 • Janečková Renáta
 • Matějková Markéta
 • Fuksová Lucie
 • Barvínková Zuzana

Příspěvky do KR na školní rok 2020/21

Každý žák 200,- Kč

Z prostředků fondu KR budou z plné části nebo alespoň částečně hrazeny školní a mimoškolní aktivity dětí, kulturní akce, vzdělávací programy, jízdné, startovné a odměny. Dále ostatní akce, které budou v průběhu školního roku pořádány.

Klub rodičů takto podporuje všechny žáky, kteří do konce října uhradí příspěvek KR. V opačném případě žák ztrácí na tuto podporu nárok a KR bude po rodičích vyžadovat proplacení již vynaložených nákladů.       

Plán akcí pořádaných a hrazených z prostředků KR ve školním roce 2020/21:

 • sběr starého papíru
 • kornouty pro žáky 1. tříd
 • mikulášská nadílka
 • stužky pro žáky 9. tříd
 • příspěvek 100 Kč na adaptační pobyt pro žáky 6. tříd
 • příspěvek na školní exkurze nebo výlety pro žáky 1.-9. tříd
 • jízdné na sportovní, vědomostní a ostatní soutěže pořádané školou
 • odměny pro žáky za různé soutěže a aktivity
 • výlety za odměnu a reprezentaci školy
 • dárky na konci školního roku
 • květiny na slavnostní vyřazování žáků

Klub rodičů se také pravidelně zapojuje do různých charitativních akcí.

Tříkrálová sbírka pořádaná ve spolupráci s Farní charitou Rychnov nad Kněžnou

Podporuje charitativní akci Dobrý anděl a hnutí Stonožka