Klub rodičů

Klub rodičů při Základní škole Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí, z.s.
Komenského 80, 517 41 Kostelec nad Orlicí
IČ: 270 13 014

Vážení rodiče,

při Základní škole Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí funguje  Klub rodičů.

Každá třída má z řad rodičů ve výboru svého voleného zástupce, na kterého se můžete Vy jako rodiče obracet s různými náměty a připomínkami.  Klub rodičů úzce spolupracuje se školou a snaží se řešit veškeré připomínky a podměty od rodičů.

Výbor KR:

Dostálová Šárka - předsedkyně 737 614 876, face100@seznam.cz
Třísková Jana - místopředsedkyně 703 385 070, j.triskova@email.cz
Marková Špačková Eva - místopředsedkyně 732 205 890, markovaspackova@gmail.com

Další informace:

Příspěvky do KR na školní rok 2022/23

Každý žák 200,- Kč

Z prostředků fondu KR budou z plné části nebo alespoň částečně hrazeny školní a mimoškolní aktivity dětí, kulturní akce, vzdělávací programy, jízdné, startovné a odměny. Dále ostatní akce, které budou v průběhu školního roku pořádány.

Klub rodičů takto podporuje všechny žáky, kteří do konce října uhradí příspěvek KR. V opačném případě žák ztrácí na tuto podporu nárok a KR bude po rodičích vyžadovat proplacení již vynaložených nákladů.