27.06. 2024

Dopravní výchova na naší škole: Bezpečně na silnicích

Ve středu 26. června se na naší škole uskutečnila vzdělávací akce zaměřená na dopravní výchovu, která měla za cíl naučit naše žáky základní pravidla bezpečnosti v silničním provozu. Akce byla rozdělena do několika stanovišť, kde se žáci postupně seznamovali s různými aspekty dopravní výchovy.

Na prvním stanovišti se děti učily poznávat dopravní značky a základní dopravní předpisy. Díky interaktivním úkolům a herním prvkům si mohly děti lépe zapamatovat význam jednotlivých značek a pravidel, která je potřeba dodržovat na silnicích.

Další zastávka byla věnována cyklistům. Děti se zde dozvěděly, jaká je povinná výbava na kolo a proč je důležité mít všechno správně připravené. Součástí byla také praktická ukázka, jak vyměnit duši na kole.

Poslední stanoviště bylo zaměřeno na jízdu zručnosti. Děti zde měly možnost vyzkoušet si různé cyklistické dovednosti, jako je slalom, jízda v písku a podjíždění překážek. Tento praktický nácvik pomohl dětem zlepšit jejich ovládání kola a naučit se lépe reagovat na různé situace, které je mohou na cestách potkat.

Děkujeme všem, kteří se na přípravě a realizaci této akce podíleli a těšíme se na další podobné aktivity v budoucnu.

Více fotografií

Exkurze do ZOO Jihlava 1.C – 5.C

Návštěvy zoo patří mezi oblíbené výlety snad u všech dětí….

Olympiáda 2. stupeň

Dne 24. června se na naší škole konala netradiční olympiáda,…

Putování za přírodou

Na poslední středu tohoto školního roku si studentky a studenti…