14.09. 2021

ŠD - Malování na trička


Koncem června navštívila školní družinu paní lektorka, která připravila dětem velmi zajímavé odpoledne. Děti se dozvěděly, jak vzniká látka, co je to tkalcovna a přádelna. Prohlédly si tkalcovský stav a zkusily si, jak se na něm tká. Jako motivaci použila paní lektorka pohádku „Krtek a kalhotky“. Děti zaujatě poslouchaly a odpovídaly na otázky. Po teoretické části následovala praktická část, na kterou se děti nejvíce těšily. Vybraly si šablonu, kterou aplikovaly buď na tričko či tašku – podle toho, co si vybraly. Děti byly velice šikovné, pracovaly s nadšením a hotové namalované výrobky si s radostí odnášely domů.
Horké letní odpoledne jsme si všichni užili.
Všem přejeme krásné prázdniny a v září opět na viděnou.
                                                                                                        

Vychovatelky ŠD Erbenova

Více fotografií

Preventivní program SEMIRAMIS

S emocemi o „Emocích“ Víte, že rozeznáváme 5 emocí? Uměli byste…

Den s výchovami na 2. stupni

Bubnování

Den s výchovami na 2. stupni

Dopoledne pro šikovné ruce