10.04. 2019

Historické události

Mezinárodní projekt - Historické události

V letošním mezinárodním projektu 8. A třídy s polskou školou se žáci obou týmů vzájemně seznamují především s historií a kulturou svých zemí. Aktivita na téma historie našich zemí děti tak zaujala, že se čas jejího dokončení musel posunout. Obě skupiny se do vypracování tohoto tématu pustili s nadšením a vypracovali nádherné prezentace. Proto i prostudování prací partnerské skupiny bylo náročné na čas. Ale žáci mnohdy překvapeně zjišťovali, jak jsou české a polské dějiny provázané.

Děti z českého týmu zpracovaly nejdůležitější události našich dějin. Zmínili například dobu vlády Karla IV., vládu Habsburků, bitvu na Bílé hoře, Rakousko-uherskou monarchii, vyhlášení samostatného Československa, II. světovou válku, sametovou revoluci či vznik samostatné České republiky.

Žáci z partnerské skupiny nás seznámili s jejich důležitými mezníky v polské historii. Psali o zavedení křesťanství v roce 996, schválení ústavy v roce 1791, průběhu 1. a 2. světové války na území Polska. Zmínili bitvu u Grunwaldu, kde údajně bojoval i Jan Žižka z Trocnova. Nezapomněli ani na rok 1978, kdy byl Karol Wojtyla zvolen papežem.

Mgr. Iva Krsková

Žáci 5. tříd objevovali vesmír

Přestože den začal deštivým počasím, návštěva hvězdárny a planetária v Hradci…

Olympijský rok 1. stupeň

Na 1. stupni jsme opět navázali na celoroční projekt Olympijský…

Olympiáda 4. B

Ve středu 31. 1. si naše třída v rámci projektu „Olympiáda“…