10.04. 2019

Historické události

Mezinárodní projekt - Historické události

V letošním mezinárodním projektu 8. A třídy s polskou školou se žáci obou týmů vzájemně seznamují především s historií a kulturou svých zemí. Aktivita na téma historie našich zemí děti tak zaujala, že se čas jejího dokončení musel posunout. Obě skupiny se do vypracování tohoto tématu pustili s nadšením a vypracovali nádherné prezentace. Proto i prostudování prací partnerské skupiny bylo náročné na čas. Ale žáci mnohdy překvapeně zjišťovali, jak jsou české a polské dějiny provázané.

Děti z českého týmu zpracovaly nejdůležitější události našich dějin. Zmínili například dobu vlády Karla IV., vládu Habsburků, bitvu na Bílé hoře, Rakousko-uherskou monarchii, vyhlášení samostatného Československa, II. světovou válku, sametovou revoluci či vznik samostatné České republiky.

Žáci z partnerské skupiny nás seznámili s jejich důležitými mezníky v polské historii. Psali o zavedení křesťanství v roce 996, schválení ústavy v roce 1791, průběhu 1. a 2. světové války na území Polska. Zmínili bitvu u Grunwaldu, kde údajně bojoval i Jan Žižka z Trocnova. Nezapomněli ani na rok 1978, kdy byl Karol Wojtyla zvolen papežem.

Mgr. Iva Krsková

Den ve středověku

Den 21. prosinec 2022 vstoupí do historie naší ZŠ, protože…

Šablony III.

Desatero pro primární prevenci