22.10. 2012

Digitální učební materiály - seznam.

Číslo sady: VY_32_INOVACE_01Vypracoval: Mgr. Anna Stará
Kontakt: stara.a@zskostelec.cz 773 83 84 14Předmět: Český jazyk
Ročník: 6. - 7.Číslo DUM Název DUM Třída-ověření
1a1 VĚTNÉ ČLENY 6.A
1a2 PODMĚT 6.A
1a3 PŘÍSUDEK 6.A
1a4 SHODA PŘÍSUDKU S PODMĚTEM 6.A
1a5 PŘÍVLASTEK 6.A
1a6 PŘEDMĚT 6.A
1a7 PŘÍSLOVEČNÉ URČENÍ -VI. r. 6.A
1a8 PŘÍSLOVEČNÉ URČENÍ - VII. r. 7.B
1a9 PŘÍSTAVEK 7.B
1a10 DOPLNĚK 7.B
1a11 VĚTA JEDNODUCHÁ 6.A
1a12 SOUVĚTÍ 7.B
1a13 DRUHY VĚT VELEJŠÍCH 7.B
1a14 VĚTY PODMĚTNÉ, PŘEDMĚTNÉ 7.B
1a15 VĚTY PŘÍSUDKOVÉ, PŘÍVLASTKOVÉ 7.B
1a16 VĚTY MÍSTNÍ, ČASOVÉ, ZPŮSOBOVÉ 7.B
1a17 VĚTY MĚROVÉ, PŘÍČINNÉ, ÚČELOVÉ 7.B
1a18 VĚTY PODMÍNKOVÉ, PŘÍPUSTKOVÉ 7.B
1a19 VĚTY DVOJČLEN., JEDNOČLEN., EKV. 7.B
1a20 VĚTY PODLE POSTOJE MLUVČÍHO 6.A

Den ve středověku

Den 21. prosinec 2022 vstoupí do historie naší ZŠ, protože…

Šablony III.

Desatero pro primární prevenci