12.03. 2015

Sbírka pro sirotčinec v Afghanistánu

Jsem velmi rád, že Vás mohu tímto článkem oslovit a sdělit Vám, že se po roce, kdy jsme zorganizovali sbírku pro utečence ze Sýrie v Jordánsku a poslali zdejším dětem stovky kilogramů zimního oblečení, podařil další úžasný čin.

Společně (tím mám na mysli žáky, rodiče, učitele) jsme počátkem března dokázali zajistit sbírku pro sirotčinec v Afghanistánu. V tomto sirotčinci je ubytováno 112 dětí, většinou chlapci ve věku od 5 do 17 let. Před nebezpečím, které jim hrozí, je chrání jednotka našich českých vojáků. A právě od velitele této jednotky se k nám do republiky dostala naléhavá prosba, zda by bylo možné uspořádat sbírku, která by těmto dětem poskytla základní oblečení, nezbytné hygienické potřeby, sešity, psací potřeby, hračky, míče.

O pomoc jsme byli po úspěchu loňské zimní sbírky požádáni osobně prezidentkou hnutí "Na vlastních nohou" – Stonožka, paní Bělou Jensen.

Učitelé vysvětlili dětem celou problematiku, děti nakreslily přáníčka, předaly svým rodičům informace o sbírce a ve škole se začaly objevovat plyšáky, balíčky s oblečením, hygienické i psací potřeby v takovém množství, že v poslední den sbírky bylo jasné, že uděláme velikou radost úplně všem dětem v sirotčinci.

Vám všem, kteří jste pomohli, Vašim dětem, Vašim učitelům patří tato slova poděkování a vyjádření hluboké úcty k tomu, co jste touto sbírkou vykonali. Každého z Vás jistě hřeje oprávněný pocit hrdosti. Nemohu jmenovat všechny, protože zůstávají v anonymitě, nicméně zvláštní poděkování patří členkám Klubu rodičů naší školy za to, že pro všechny děti z výtěžků za sběr papíru pořídily hygienické potřeby, spoustu práce a času při třídění věcí a kompletování balíčků věnovala sbírce paní Zuzana Barvínková.

Bylo nám velkou ctí, že v den ukončení sbírky 12.3. jsme mohli na naší škole přivítat velitele jednotek zahraničních misí pplk. gšt. Ing. Mojmíra Jančíka, který vyjádřil poděkování jménem všech, kterým sbírka pomůže a více než hodinu besedoval s učiteli, rodiči i dětmi o situaci a životě v Afghanistánu.

Mgr. Jiří Němec

Ocenění žáků v Katedrále sv. Víta

Ocenění žáků v Katedrále sv. Víta

Ocenění žáků v Katedrále sv. Víta

Dne 6. prosince 2019 se konala slavnostní mše a předávání…

Certifikát dobrého anděla

Děkujeme jménem všech rodin, které se ocitly v těžké životní situaci vlivem vážného onemocnění.