03.10. 2012

ZŠ Gutha-Jarkovského zapojena

do projektu EU peníze školám.

Základní škola Gutha-Jarkovského v Kostelci nad Orlicí podala žádost o příspěvek z Operačního programu Vzdělání pro konkurence schopnost – EU peníze školám prostřednictvím projektu „“, registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3283. Žádost byla podpořena a škola získala příspěvek 4 300Kč na 1 žáka školy.

Cílem projektu

Chceme u žáků rozvíjet čtenářskou a informační gramotnost, která je předpokladem pro další školní a celoživotní vzdělávání, chceme zajistit zkvalitnění výuky anglického jazyka metodickým vzděláváním pedagogických pracovníků, plánujeme zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti, kdy budou žáci vedeni k rozvoji matematických dovedností a kritickému vyhodnocování informací a rovněž chceme zkvalitnit výuku přírodovědných předmětů zařazením systému PASCO do výuky a environmentálního myšlení v rámci přírodovědné gramotnosti.

Realizace klíčových aktivit projektu bude zajištěna výuky, kdy se žáci budou učit v některých povinných a volitelných předmětech v menších skupinách a budou tak vytvářeny podmínky pro uplatnění pedagogických metod, které umožňují individuální přístup k potřebám a možnostem každého žáka.

Aktivity na individualizaci výuky ve výše zmíněných oblastech budou doplněny klíčovými aktivitami zaměřenými na výuky, kdy pedagogičtí pracovníci školy vytvoří sady digitálních vzdělávacích materiálů, které budou postupně ověřovat kolegové i žáci v průběhu výuky. Materiály budou po dokončení zveřejněny.

Metodika výuky cizích jazyků bude zkvalitněna účastí pedagogů na

Materiální podmínky pro zvolené vzdělávací aktivity budou zajištěny nákupem pomůcek nezbytných pro realizaci zvoleného způsobu individualizace a inovace výuky v jednotlivých oblastech. Vznikne , která bude vybavena přenosnými počítači, skenerem a digitálními fotoaparáty, které budou žáci využívat při výuce informatiky i jiných předmětů.

Učebny druhého stupně budou vybaveny , jejichž součástí budou . Prostřednictvím této techniky se stanou všem žákům druhého stupně dostupné digitální učební materiály vytvořené pedagogy pro modernizaci a zkvalitnění výuky.

Učebny prvního stupně budou vybaveny . Pedagogové na druhém stupni tak budou využívat nové a interaktivní metody výuky a rovněž budou mít možnost využívat digitální učební materiály, které pro děti vytvořili.

V současné době se nacházíme ve . Během byla zmodernizována učebna informatiky a učebny druhého stupně na pracovišti Palackého náměstí a nakoupen přírodovědný systém PASCO. Pedagogové školy vytvořili a ověřili ve výuce 10 sad vzdělávacích materiálů pro různé výukové předměty. Proběhla individualizovaná výuka ve 3 třídách. Odeslali jsme 1. monitorovací zprávu, která byla schválena.

Ve projektu pokračovali pedagogové školy v tvorbě výukových materiálů. Vytvořili a ověřili 11 sad vzdělávacích materiálů pro různé výukové předměty. Proběhla individualizovaná výuka ve 3 třídách. Odeslali jsme 2. monitorovací zprávu.

Připravujeme výběrové řízení na nákup IT pro první stupeň na pracoviště Komenského. Pokračujeme v individualizaci výuky matematiky a českého jazyka ve 3 třídách a nově se rozbíhá individualizace volitelných předmětů (seminář přírodovědných předmětů, informatika) s využitím měřících modulů systému PASCO.

Mgr. Hana Adamcová, vedoucí projektu

Exkurze do ZOO Jihlava 1.C – 5.C

Návštěvy zoo patří mezi oblíbené výlety snad u všech dětí….

Olympiáda 2. stupeň

Dne 24. června se na naší škole konala netradiční olympiáda,…

OLYMPIJSKÝ BĚH

Ve středu 19. 6. 2024 se naše škola sportováním svých…