29.08. 2022

Zahájení školního roku 2022 - 2023

Žáci 6. - 9. ročníku

 • zahájí výuku v tomto školním roce ve čtvrtek 1.9.2022 v 8.00 (příchod nejdéle v 7.50) na budově Palackého náměstí v kmenových učebnách
 • ve čtvrtek 1.9.2022 vyučování pro všechny třídy končí v 9.40
 • v pátek 2.9.2022 vyučování pro všechny třídy končí v 11.40
 • od pondělí 5.9.2022 probíhá výuka dle rozvrhů jednotlivých tříd
 • od pondělí 5.9.2022 probíhají adaptační pobyty žáků 6. tříd dle rozpisu a informací, které žáci obdrží

Žáci 2. - 5. ročníku

 • zahájí výuku v tomto školním roce ve čtvrtek 1.9.2022 v 8.00 v budově Komenského a v budově Drtinova v kmenových učebnách
 • ve čtvrtek 1.9.2022 vyučování pro všechny třídy končí v 9.40
 • v pátek 2.9.2022 vyučování pro všechny třídy končí v 11.40
 • od pondělí 5.9.2022 probíhá výuka dle rozvrhů jednotlivých tříd

Žáci 1. ročníku

 • zahájí výuku v tomto školním roce ve čtvrtek 1.9.2022 v 8.00 na budově Komenského (1.A a 1.B) a na budově Drtinova (1.C)
 • ve čtvrtek 1.9.2022 vyučování pro všechny 1. třídy končí v 8.45
 • v pátek 2.9.2022 vyučování pro všechny 1. třídy končí v 9.40
 • od pondělí 5.9.2022 probíhá výuka dle rozvrhů jednotlivých tříd

Provoz školní družiny

 • ve čtvrtek 1.9.2022 bude ŠD Erbenova otevřena od 6.00 – 14.00 hod
 • ve čtvrtek 1.9.2022 bude ŠD Drtinova od 6.15 – 14.00 hod.

Vedení a zaměstnanci školy přejí žákům i rodičům klidný a úspěšný školní rok 2022 - 2023.

Velikonoční charitativní jarmark

V hodinách pracovní výchovy a výtvarné výchovy jsme vyráběli výrobky, které…

ŠD - Vyrábění v DDM

Opět po roce jsem s dětmi dostala nabídku na tvoření z keramiky…

ŠD - Jarní kytičky

S příchodem prvního jarního dne jsem s dětmi pozorovala změny v přírodě. Viděli…