08.04. 2020

Svátky jara

Projekt se uskutečnil v týdnu, kdy byl první jarní den. Děti z pobytového střediska si rozšířily slovní zásobu ( jarní měsíce, jarní květiny, co se děje v přírodě na jaře,…). Hlavním přínosem pro všechny děti byly české tradice spojené s příchodem jara ( výroba a vynášení Moreny, jarní svátky Velikonoce,…). Nejvíce se dětem líbila výroba ptačích hnízd netradičním způsobem. U dětí se zdokonalila spolupráce ve skupině, rozdělení úloh ve skupině,…Děti se k sobě chovaly moc hezky a přátelsky. Projekt hodnotím velmi kladně a cíle, které jsem si stanovila byly splněny.

Den ve středověku

Den 21. prosinec 2022 vstoupí do historie naší ZŠ, protože…

Šablony III.

Desatero pro primární prevenci