02.04. 2024

Setkání s olympionikem Robertem Změlíkem

V rámci školního celoročního projektu věnovaného Olympiádě 2024 jsme mohli mezi námi přivítat olympijského desetibojaře Roberta Změlíka, kterému se podařilo zvítězit v Barceloně v roce 1992. Podělil se s dětmi o první začátky své sportovní kariéry, kterou začal na zahradě u domu rodičů, vyprávěl o prvních úspěších i porážkách, jak je důležité vytrvat a nevzdávat se, pěstovat vůli a věřit sám sobě. V diskusi odpovídal na otázky dětí, zacvičil si s nimi a některé měly možnost na jevišti předvést i ukázku svého cvičení. Ve vyprávění pan Změlík vyjádřil mnoho pro děti přínosných myšlenek, které stojí za uvědomění a zamyšlení se nad svými sportovními výkony. Při rozloučení daroval škole pro menší děti čtvery běžecké boty k zapůjčení na případnou účast v závodech.

 Mgr. Božena Kuncová

Akce byla hrazena ze šablon OP JAK.

Více fotografií

Exkurze do ZOO Jihlava 1.C – 5.C

Návštěvy zoo patří mezi oblíbené výlety snad u všech dětí….

Olympiáda 2. stupeň

Dne 24. června se na naší škole konala netradiční olympiáda,…

Dopravní výchova na naší škole: Bezpečně na silnicích

Ve středu 26. června se na naší škole uskutečnila vzdělávací…