12.09. 2022

Setkání rodičů žáků 6. tříd

Setkání rodičů a pedagogů žáků 6. tříd v letošním školním roce proběhne v úterý 27. 9. 2022 v budově na Palackého náměstí v přízemí v 15.30 hodin. Po společném zahájení, informacích a představení pedagogů, proběhnou schůzky s třídními učiteli jednotlivých tříd.

Velikonoční charitativní jarmark

V hodinách pracovní výchovy a výtvarné výchovy jsme vyráběli výrobky, které…

ŠD - Vyrábění v DDM

Opět po roce jsem s dětmi dostala nabídku na tvoření z keramiky…

ŠD - Jarní kytičky

S příchodem prvního jarního dne jsem s dětmi pozorovala změny v přírodě. Viděli…