30.04. 2020

ŠD - Šablony

Na závěr šablon týkajících se ekologie s námi p. Šveidlerová pohovořila na téma pohlavní dimorfismus u zvířat. Srozuměla děti, co tento pojem znamená a pomocí prezentace na IT děti zhlédly konkrétní příklady. Dozvěděly se, proč se tato situace v přírodě vyskytuje a jaký vliv to má na rozmnožování a ochranu mláďat. Na závěr výkladu se děti samostatně zapojovaly a u uváděly příklady. Opět se dozvěděly nové informace, které mohou dále využít.

Eva Langrová vychovatelka ŠD Skála

ŠD - Den otců

Den otců se slaví každou třetí neděli v červnu.  Zná ho…

Přehazovaná

Ve čtvrtek 13. června se vybraní žáci 5. tříd zúčastnili…

Netradiční pohybové hry

Pohybem ku zdraví, aneb sportování není nikdy dost. V pátek 7….