25.03. 2023

ŠD - Jarní kytičky

S příchodem prvního jarního dne jsem s dětmi pozorovala změny v přírodě. Viděli jsme, jak se na zahrádkách začínají objevovat první jarní kytičky. Při vycházkách do zámeckého parku děti rozpoznávaly sněženky, bledule a talovíny. Děti byly tou krásou opravdu uchvácené. Věříme, že přicházející jaro má pro nás nachystané ještě další kouzla s přírodou, přičemž už se moc těšíme na jejich spatření a objevování.

                                                           Vychovatelka ŠD Skála Eva Jelínková

Více fotografií

Noc s Andersenem

Již po třetí se žáci 1.C, 4.C a 5.C ročníku…

Hasík

Dne 4. 4. 2024 se děti z 6. ročníku zúčastnily druhé…

Jak slavíme Velikonoce – propojení slovanských kultur

Dne 27. 3. 2024 se 20 žáků z 9. ročníku zúčastnilo…