21.02. 2013

Přehled středních škol a školských zařízení

Údaje, které v předchozích letech obsahoval Atlas školství – přehled středních škol a vybraných školských zařízení v Královéhradeckém kraji, jsou zveřejňovány na webových stránkách

www.kr-kralovehradecky.cz

Krajský úřad > Školství > Přijímací řízení na střední školy

Den ve středověku

Den 21. prosinec 2022 vstoupí do historie naší ZŠ, protože…

Šablony III.

Desatero pro primární prevenci