09.06. 2024

Po židovských stopách v Terezíně okem deváťáků

Ve středu nás čekala exkurze do Terezína. Sraz byl už brzy ráno, abychom si stihli projít co nejvíc zajímavých míst. Po příjezdu do Terezína si nás vyzvedl pán, který nás celý den provázel. Prohlídku jsme začali v Ghettu, kde nám pán popisoval co všechno se tam dělo a co všechno museli Židi zvládat. Zavítali jsme dokonce i do bytu, kde pán dřív bydlel a při hledání bojleru objevil staré malby. Běhal nám mráz po zádech, když jsme viděli, že tam opravdu někdo bydlel a nedokázali jsem si představit, co museli prožívat ti, kteří tam ,,bydleli".  Uličkami, které byly označeni jen písmeny a číslicemi, jsme se vydali do malého domečku. Přiblížilo nám to jaké, to dříve měli, matrace ze slámy, maličká kuchyň třípatrová postel a dokonce staré fotky. Navštívili jsme si krematorium, do kterého jsme nahlédli. Po krátké pauze na zmrzlinu, jsme vyrazili do Malé Pevnosti. Viděli jsme, kde se zadržovaly ženy a také jsme nahlídli do výstavních pokojů, kde jsme četli dopisy a dívali se na smutné obrázky... Prošli jsme celou Malou Pevnost a nevynechali jsme ani jejich umývárny, pokoje a viděli jsme pokoj Gavrila Princiho, který zde byl vězněn a týrán. Prošli jsme i podzemí a tajné chodby. Na konci prohlídky jsme se společně vyfotili a vydali se směr autobus. Celý Terezín na nás působil temně a bylo to smutné, na druhou stranu to bylo zajímavé a dozvěděli jsme se spoustu nových věcí. A celý výlet jsme ukončili v McDonaldu, kde si každý dal něco na zub.

Za 9. A Lola LOKAYOVÁ

Ve středu 29. 5. 2024 se žáci 9. tříd sešli v ranních hodinách před budovou školy a vyrazili směr pevnostní město Terezín. Nejdříve jsme navštívili Malou pevnost a její okolí a poté nám pan průvodce ukázal pozůstatky maleb na zdech bývalého ghetta v jednom z domů. Následovala návštěva krematoria a Židovského hřbitova. Naší poslední zastávkou byly kasárny, které jsme si prošli a viděli, v jakých podmínkách Židé přežívali. Děkujeme učitelům za exkurzi, kterou nám zařídili a také panu průvodci, díky kterému jsme se dozvěděli o Terezínu mnoho zajímavých informací a měli si možnost projít si všechny části pevnosti.

Za 9. B Monika MYŠÁKOVÁ

Vybraní žáci devátých tříd se v nekřesťanskou hodinu ráno, 29. května vydali na školní výlet do Terezína. Po třech hodinách cesty autobusem jsme dorazili na parkoviště před Velkou Pevností Terezínskou. Seznámili jsme se s naším průvodcem, Lukášem Lvem, který nás provázel po celý den. Následoval krátký výklad a mohli jsme se vydat dál. Pohlédli jsme do krematoria a na židovský hřbitov, dvůr kde se odbavovali věci, a staré kasárny. Další, a poslední zastávka byla Malá Pevnost, kde jsme si prošli dlouhé a chladné podzemní chodby, žaláře ve kterých byli vyslýcháni vězni, sprchy a mnoho dalšího. Po ukončení prohlídek jsme dorazili k autobusu a vydali se směrem domů. Vzhledem k historii daných míst nám při prohlídkách do smíchu moc nebylo. Všichni jsme se z výkladu poučili, a myslíme, že to byla úžasná zkušenost. 

Za 9. C Valerie ONDRUŠKOVÁ

Více fotografií

ŠD - Den otců

Den otců se slaví každou třetí neděli v červnu.  Zná ho…

Přehazovaná

Ve čtvrtek 13. června se vybraní žáci 5. tříd zúčastnili…

Netradiční pohybové hry

Pohybem ku zdraví, aneb sportování není nikdy dost. V pátek 7….