11.02. 2024

Olympijský rok 1. stupeň

Na 1. stupni jsme opět navázali na celoroční projekt Olympijský rok.

První třídy se do něj vrhly s energií sobě vlastní. Žáci se přesvědčili  vzájemně o tom, že i malí dokáží velké věci. V průběhu dne se prvňáčci seznámili s olympijskou myšlenkou, s pojmem fair- play, rozpoznávali olympijské symboly, tvořili, zpívali a dokázali uběhnout štafetu“ z Olympie až do Paříže“, která pro ně byla nachystána v tělocvičně. Zanechali za sebou krásnou stopu - působivou vlajku, kterou děti navrhly v souladu s odhlasovaným názvem země, maskota v podobě roztomilé sovy se zelenýma očima a heslo:

„ Rychleji, výše, silněji, to Prckové umějí!“ A proč  Prckové? S velkou převahou si děti odhlasovaly název země: Spojené království Prcků.

Druháčci během roku při projektech cestují a navštěvují různé země, proto reprezentují zemi Pampálii podle slavného lovce Pampaliniho. Vyrobili vlajku v červenobílé barvě, jako jsou jeho plavky. Naším maskotem se stala opice - věrný doprovod slavného lovce. Při projektovém dnu jsme nejen vyráběli, ale dozvěděli se spoustu věcí o olympijských hrách. Dokonce jsme si symbolicky zapálili olympijský oheň, který je symbolem vítězství, ale hlavně naděje, která lidi spojuje.

Ve třetích třídách děti nejprve pracovaly s tématickými pracovními listy, kde se dovídaly informace o původu OH a jejich obnovení. Seznámily se s olympijskou myšlenkou a následně se věnovaly sportům letní olympiády. Na teoretické poznatky navázaly praxí a naplno si v další části dopoledne zasportovaly. Závěr dopoledne byl kreativní - děti vytvořily maskota, kterým se po dohodě stal lemur.

Také ve 4. třídách se během dopoledních hodin zkoušela fyzická zdatnost- kondiční cvičení na žebřinách leckoho potrápilo, jiní si vedli skvěle. K otázkám historie OH žáci zhlédli tématické video. Mozek dostal také pořádně zabrat - to když se počítaly olympijské medaile. Mnoho zajímavostí se čtvrťáci dověděli o našich slavných sportovcích, a také v těchto ročnících byl prostor pro diskuzi, hodnocení a sebehodnocení - témata byla jasná- maskot, vlajky a medaile naší olympiády.

A pozadu nezůstali ani nejstarší na 1. stupni - páťáci:

Žáci se z videa i pracovního listu nejprve dozvěděli základní informace o historii olympijských her. Nabyté poznatky ihned využili v doplňování textu i v kvízových otázkách. Na téma olympijských her si dále procvičili své znalosti o slovních druzích a významech slov. V poslední hodině se žáci věnovali ztvárnění symbolů olympijských her. Pod jejich rukama vznikaly olympijské kruhy, věnce vítězů i olympijská pochodeň.

Věříme, že dětem z prožitého dopoledne zůstane spoustu krásných momentů i získaných vědomostí.

Pokračováním společného celoškolního projektu bude již tradiční Noc s Andersenem, která se ponese také v duchu olympijských myšlenek.

Učitelé 1. stupně

Více fotografií

Exkurze do ZOO Jihlava 1.C – 5.C

Návštěvy zoo patří mezi oblíbené výlety snad u všech dětí….

Olympiáda 2. stupeň

Dne 24. června se na naší škole konala netradiční olympiáda,…

Dopravní výchova na naší škole: Bezpečně na silnicích

Ve středu 26. června se na naší škole uskutečnila vzdělávací…