20.11. 2023

Olympijské hodnoty a symboly

Úterý 21. 11. 2023

Úvodní blok "Olympijského roku" na 2. stupni bude věnován olympijským hodnotám a symbolům. Cílem práce je, aby se žáci dozvěděli, že olympijské hry nejsou pouze o sportu, ale mají hlubší význam právě v olympijských hodnotách a symbolech. 

Moderní olympijské hry jsou od svých počátků doprovázeny olympijskými symboly. Jejich forma a historie se různí, stejně jako jejich popularita. Symboly se dělí na vysoké (kruhy, vlajka, motto) a nízké (oheň, hymna, slib, maskot, medaile). 

Všeobecně uznávanými a respektovanými olympijskými hodnotami jsou: fair play, přátelství, výjimečnost, respekt a mír

Více fotografií

ŠD - Zimní radovánky

S příchodem prosince začala ta pravá zima, na kterou jsme se…

ŠD - Korálkování

Ve čtvrtek 7. 12. jsme se sešli ve družině opět…

Hudba školám

Před druhou adventní nedělí se žáci 1. stupně naladili na…