20.11. 2023

Olympijské hodnoty a symboly

Úterý 21. 11. 2023

Úvodní blok "Olympijského roku" na 2. stupni bude věnován olympijským hodnotám a symbolům. Cílem práce je, aby se žáci dozvěděli, že olympijské hry nejsou pouze o sportu, ale mají hlubší význam právě v olympijských hodnotách a symbolech. 

Moderní olympijské hry jsou od svých počátků doprovázeny olympijskými symboly. Jejich forma a historie se různí, stejně jako jejich popularita. Symboly se dělí na vysoké (kruhy, vlajka, motto) a nízké (oheň, hymna, slib, maskot, medaile). 

Všeobecně uznávanými a respektovanými olympijskými hodnotami jsou: fair play, přátelství, výjimečnost, respekt a mír

Více fotografií

Exkurze do ZOO Jihlava 1.C – 5.C

Návštěvy zoo patří mezi oblíbené výlety snad u všech dětí….

Olympiáda 2. stupeň

Dne 24. června se na naší škole konala netradiční olympiáda,…

Dopravní výchova na naší škole: Bezpečně na silnicích

Ve středu 26. června se na naší škole uskutečnila vzdělávací…