09.03. 2023

Olympiáda v českém jazyce 2023

Školní kolo

Olympiáda v českém jazyce je jednotná pro celé území České republiky a je organizována ve dvou kategoriích a ve čtyřech soutěžních kolech. Školního kola v I. kategorii, která je určena žákům 8. a 9. ročníků základních škol a příslušným ročníkům víceletých gymnázií, se zúčastnilo deset žáků z naší školy. Nejúspěšnějšími řešiteli byli - Michal Nezkusil z 9. B a Mia Slavíková z 8. A. Tito postupují do okresního kola, které se bude konat začátkem dubna 2023.

Hana Drozdíková

Noc s Andersenem

Již po třetí se žáci 1.C, 4.C a 5.C ročníku…

Hasík

Dne 4. 4. 2024 se děti z 6. ročníku zúčastnily druhé…

Jak slavíme Velikonoce – propojení slovanských kultur

Dne 27. 3. 2024 se 20 žáků z 9. ročníku zúčastnilo…