09.03. 2023

Olympiáda v českém jazyce 2023

Školní kolo

Olympiáda v českém jazyce je jednotná pro celé území České republiky a je organizována ve dvou kategoriích a ve čtyřech soutěžních kolech. Školního kola v I. kategorii, která je určena žákům 8. a 9. ročníků základních škol a příslušným ročníkům víceletých gymnázií, se zúčastnilo deset žáků z naší školy. Nejúspěšnějšími řešiteli byli - Michal Nezkusil z 9. B a Mia Slavíková z 8. A. Tito postupují do okresního kola, které se bude konat začátkem dubna 2023.

Hana Drozdíková

Velikonoční charitativní jarmark

V hodinách pracovní výchovy a výtvarné výchovy jsme vyráběli výrobky, které…

ŠD - Vyrábění v DDM

Opět po roce jsem s dětmi dostala nabídku na tvoření z keramiky…

ŠD - Jarní kytičky

S příchodem prvního jarního dne jsem s dětmi pozorovala změny v přírodě. Viděli…