02.04. 2024

Noc a Andersenem

Letošní noc s Andersenem jsme tématicky propojili s projektem Olympijský rok, který je na naší škole v plném proudu.

Děti nejprve zhlédly skvěle připravený program v Městské knihovně, za což bychom rádi poděkovali vedení knihovny, paní Simoně Kňourkové a slečně Slezákové a zejména panu Židovi, který dětem výborně přiblížil postavu Jiřího Stanislava Gutha- Jarkovského. Ve třídách se pak mnoho aktivit točilo kolem etikety, jež je dalším důležitým Jarkovského odkazem. Samozřejmě nejlákavější byl večerní program, protože je sice fajn dozvídat se hravou formou nové věci, ale prožít čas ve škole v noci je něco víc…

Třídami se nesl veselý smích, hudba, hrály se hry, zpívalo se, četlo, tvořilo a ještě dlouho po zhasnutí bylo slyšet radostné štěbetání.

Ráno jsme společně posnídali buchty, které napekly paní učitelky, maminky i babičky a pokračovalo se v programu. Někteří vyrazili stezkou J. S. G.- Jarkovského, jiní ve třídách prostřednictvím dramatizace rozehrávali společenské situace v součinnosti s pravidly etikety, některé třídy se vydaly za zvířátky, a protože začalo jaro, prvňáci se vypravili k řece, aby do ní vhodili vlastnoručně vyrobenou Morenu.

Na všechny pak dolehla poctivá únava, takže víkend přišel docela vhod.

Věříme, že na letošní Noc s Andersenem budou mít děti hezké vzpomínky.

Vyučující na 1. st.

Akce byla hrazena ze šablon OP JAK.

Exkurze do ZOO Jihlava 1.C – 5.C

Návštěvy zoo patří mezi oblíbené výlety snad u všech dětí….

Olympiáda 2. stupeň

Dne 24. června se na naší škole konala netradiční olympiáda,…

Dopravní výchova na naší škole: Bezpečně na silnicích

Ve středu 26. června se na naší škole uskutečnila vzdělávací…