16.06. 2024

Netradiční pohybové hry

Pohybem ku zdraví, aneb sportování není nikdy dost. V pátek 7. 6. jsme díky obětavým fotbalovým trenérům zažili hravou hodinu tělesné výchovy. Ne všechna stanoviště byla ryze fotbalová, ale míč hrál zkrátka prim. Děvčata to nesla statečně a třeba fotbalový kop zahraný špičkou chodidla (zasvěcení vědí, že se jedná o „bodlo“) jim nečinil velké potíže. Děti se mohly mezi jednotlivými disciplínami osvěžit melounovou svačinou. Co si přát víc!

Děkujeme všem organizátorům za skvěle připravenou akci.

                                                                      Za 1. stupeň ZŠ Lucie Felcmanová

Více fotografií

Exkurze do ZOO Jihlava 1.C – 5.C

Návštěvy zoo patří mezi oblíbené výlety snad u všech dětí….

Olympiáda 2. stupeň

Dne 24. června se na naší škole konala netradiční olympiáda,…

Dopravní výchova na naší škole: Bezpečně na silnicích

Ve středu 26. června se na naší škole uskutečnila vzdělávací…