09.03. 2023

Matematická olympiáda 2023

Okresní kolo

Žáci pátých tříd začali řešit matematické příklady již v listopadu a prosinci 2022.  Školního kola se zúčastnili čtyři žáci.  Do okresního kola, které se konalo 25. ledna 2023 v Rychnově nad Kněžnou, postoupili všichni. Zde děti řešily tři úlohy, na které měly devadesát minut.

Na 2. místě se umístila Petra Tománková, na 3. Evelína Barillová a staly se tak úspěšnými řešitelkami okresního kola. Na 4. místě se umístil Matyáš Fiala, na 5. Veronika Stojanová. Všem patří poděkování za reprezentaci školy i jejich úsilí,  pochvala a přání, aby se jim v dalších soutěžích zase dařilo.

                                                                                                   Mgr. Hana Vávrová

ŠD - Zimní radovánky

S příchodem prosince začala ta pravá zima, na kterou jsme se…

ŠD - Korálkování

Ve čtvrtek 7. 12. jsme se sešli ve družině opět…

Hudba školám

Před druhou adventní nedělí se žáci 1. stupně naladili na…