09.03. 2023

Matematická olympiáda 2023

Okresní kolo

Žáci pátých tříd začali řešit matematické příklady již v listopadu a prosinci 2022.  Školního kola se zúčastnili čtyři žáci.  Do okresního kola, které se konalo 25. ledna 2023 v Rychnově nad Kněžnou, postoupili všichni. Zde děti řešily tři úlohy, na které měly devadesát minut.

Na 2. místě se umístila Petra Tománková, na 3. Evelína Barillová a staly se tak úspěšnými řešitelkami okresního kola. Na 4. místě se umístil Matyáš Fiala, na 5. Veronika Stojanová. Všem patří poděkování za reprezentaci školy i jejich úsilí,  pochvala a přání, aby se jim v dalších soutěžích zase dařilo.

                                                                                                   Mgr. Hana Vávrová

Velikonoční charitativní jarmark

V hodinách pracovní výchovy a výtvarné výchovy jsme vyráběli výrobky, které…

ŠD - Vyrábění v DDM

Opět po roce jsem s dětmi dostala nabídku na tvoření z keramiky…

ŠD - Jarní kytičky

S příchodem prvního jarního dne jsem s dětmi pozorovala změny v přírodě. Viděli…