23.02. 2023

Masopustní týden v 1. B

V týdnu od 13. – 17. 2. jsme se seznamovali s tradičním slovanským svátkem- Masopustem. V úvodu jsme si vysvětlili, co znamená období masopustu, jak probíhají přípravy a jak ho slavíme. Společně jsme objevovali typické znaky pro toto období. Počítali jsme jitrnice, zdobili koláčky, vyráběli jsme masky, řešili různé tajenky a rébusy. Celý týden jsme zakončili, jak jinak, než karnevalem. Nejprve jsme se však dle tradice vydali s naším vyrobeným Laufrem pro „povolení k radovánkám“ k našemu panu řediteli. Pak nám již nic nebránilo, užít si poslední karnevalový den. Kromě soutěží, tance a zpívání, nám nechyběla ani parádní masopustní hostina. Při té si děti pochutnaly na jednohubkách, které si samy připravily. Po celou dobu jsme navíc pracovali ve skupinách a zjišťovali jsme tak, jak je důležité se domluvit a spolupracovat. Myslím, že jsme si tento týden všichni užili a zjistili jsme spoustu nových věcí.

                                                                                                                                              Monika Kovaříčková

Více fotografií

Velikonoční charitativní jarmark

V hodinách pracovní výchovy a výtvarné výchovy jsme vyráběli výrobky, které…

ŠD - Vyrábění v DDM

Opět po roce jsem s dětmi dostala nabídku na tvoření z keramiky…

ŠD - Jarní kytičky

S příchodem prvního jarního dne jsem s dětmi pozorovala změny v přírodě. Viděli…