09.03. 2023

Karlovarský skřivánek 2023

V závěru ledna se na 1. st. uskutečnilo školní kolo pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek. Účast byla hojná a výkony krásné. Porota po pečlivé úvaze rozhodla takto:

Čestná uznání za skvělý výkon si odnášejí tito soutěžící:

1. kategorie: Viktor Martinec, Leontýna Packová, Kristýna Packová

2. kategorie: Anna Knošková, Theodora Černá

V 1. kategorii byla ocenění následující:

3. místo: Lucie Andrlová

2. místo: Nikola Čisárová

1. místo: Vendula Jansová

A ve 2. kategorii:

3. místo: Kamila Dubská

2. místo: Tomáš Kubec

1. místo: Natálie Kazinotová

V závěru jsme si připomněli, že není nutno, aby bylo přímo veselo, hlavně nesmí býti smutno, natož aby se brečelo… a společným zpěvem jsme se rozloučili.

Děkujeme všem soutěžícím za účast a přejeme, aby jim zpívání přinášelo radost.

Lucie Ryšková a tým vyučujících 1.st

Více fotografií

Velikonoční charitativní jarmark

V hodinách pracovní výchovy a výtvarné výchovy jsme vyráběli výrobky, které…

ŠD - Vyrábění v DDM

Opět po roce jsem s dětmi dostala nabídku na tvoření z keramiky…

ŠD - Jarní kytičky

S příchodem prvního jarního dne jsem s dětmi pozorovala změny v přírodě. Viděli…