22.10. 2012

Digitální učební materiály - seznam.

Číslo sady: VY_32_INOVACE_09Vypracoval: PaedDr. Eva Voborníková
Kontakt: vobornikova.e@zskostelec.cz 773 83 84 22


Předmět: Dějepis
Ročník: 8., 9.Číslo DUM Název DUM Třída-ověření
9c1 Světová hospodářská krize (2.) 9.A
9c2 Vývoj SSSR (1.) 9.A
9c3 Vývoj SSSR (2.) 9.A
9c4 Fašismus 9.A
9c5 Baroko (1.) 8.C
9c6 Baroko (2.) 8.C
9c7 Zrod moderní vědy 8.C
9c8 Francie za Ludvíka XIV. 8.C
9c9 Rusko za Petra I. a Kateřiny II. 8.C
9c10 Fašismus v Evropě 9.A
9c11 ČSR 20.-30.léta20.století 9.A
9c12 Konec čsl. samostatnosti 9.A
9c13 Osvíc. absolutismus (1.) 8.C
9c14 Osvíc. absolutismus (2.) 8.C
9c15 Vznik USA 8.C
9c16 Protektorát Čechy a Morava (1.) 9.A
9c17 Protektorát Čechy a Morava (2.) 9.A
9c18 Velká francouzská revoluce 8.C
9c19 Napoleon Bonaparte 8.C
9c20 České národní obrození 8.C

Den ve středověku

Den 21. prosinec 2022 vstoupí do historie naší ZŠ, protože…

Šablony III.

Desatero pro primární prevenci