01.10. 2012

Digitální učební materiály.

Číslo sady: VY_32_INOVACE_11


Vypracoval: Mgr. Vladislava Tichá
Kontakt: ticha.v@zskostelec.cz

773 83 84 18


Předmět: Matematika
Ročník: 5.


Číslo DUM Název DUM
11a1 Písemné násobení
11a2 Písemné násobení
11a3 Písemné násobení
11a4 Sčítání, odčítání, násobení, dělení
11a5 Sčítání, odčítání, násobení, dělení
11a6 Písemné dělení
11a7 Zaokrouhlování
11a8 Sčítání, odčítání, násobení, dělení
11a9 Geometrické tvary
11a10 Geometrické tvary
11a11 Slovní úlohy
11a12 Slovní úlohy
11a13 Hra s čísly
11a14 Souřadnice
11a15 Pamětné počítání
11a16 Číselné řády
11a17 Pamětné počítání
11a18 Souřadnice
11a19 Počítáme s velkými čísly
11a20 Dělení, zaokrouhlování
11b1 Slovní úlohy
11b2 Geometrické tvary
11b3 Násobení
11b4 Geometrické tvary a tělesa
11b5 Počítáme zpaměti
11b6 Dělení se zbytkem
11b7 Počítáme zpaměti
11b8 Počítáme s velkými čísly
11b9 Počítáme zpaměti
11b10 Počítáme zpaměti
11b11 Počítáme zpaměti
11b12 Počítáme zpaměti
11b13 Počítáme s velkými čísly
11b14 Římské číslice
11b15 Počítáme zpaměti
11b16 Pamětné a písemné odčítání
11b17 Zaokrouhlování
11b18 Násobení a dělení zpaměti
11b19 Římské číslice
11b20 Matematické operace
11c1 Zaokrouhlování
11c2 Pamětné dělení se zbytkem
11c3 Počítáme zpaměti
11c4 Pamětné dělení se zbytkem
11c5 Pamětné dělení se zbytkem
11c6 Počítáme s velkými čísly
11c7 Násobilka
11c8 Násobilka
11c9 Počítáme zpaměti
11c10 Násobilka
11c11 Písemné sčítání
11c12 Slovní úlohy
11c13 Geometrická tělesa
11c14 Násobilka
11c15 Počítáme zpaměti
11c16 Slovní úlohy
11c17 Slovní úlohy
11c18 Souřadnice
11c19 Počítáme s velkými čísly
11c20 Římské číslice

Výukové materiály Vám budou na požádání zdarma zaslány autorem.

Den ve středověku

Den 21. prosinec 2022 vstoupí do historie naší ZŠ, protože…

Šablony III.

Desatero pro primární prevenci