17.05. 2023

Dětský hrdina ve válečné próze

Ku příležitosti připomenutí svátku Dne vítězství, který slavíme každoročně 8.5., vyrazily děti z 5. B do knihovny, kde pro ně byl připraven program: Próza s dětským hrdinou v období 2. sv. války. Po krátkém připomenutí historických souvislostí a pojmů se paní knihovnice pustila do čtení…

Všichni tušili, že to nebude čtení veselé a radostné… během zážitkové četby bylo ticho jako v kostele. Paní knihovnici se místy zadrhával hlas- to když bylo patrné, že se příběh hrdiny ubírá směrem neodvratným, tušeným, jen obtížně pochopitelným.  Zrůdnost války, která se dotkla milionů lidí, viděna očima dětí se jeví mnohem naléhavěji… a tak dojetí a pohnutí bylo v knihovně znatelné.

Děti v krátké závěrečné reflexi odpovídaly, proč je nutné si válečné události připomínat:

„ Aby se to neopakovalo.“

(Dan N.)

Abychom věděli, co se dělo…“

( Agi M.)

Abychom znali svou historii.“

( Šárka S.)

„…nesmíme na to zapomenout…“

( Jiřinka Z.)

„… aby se nic takovýho už nestalo…“

( Vojta S.)

…ze všech reflexí dětí vyplývá, že je toto téma velmi zajímá a vnímají jako důležité se o něm učit.

Za výborně připravený program děkujeme p. knihovnici Simoně Kňourkové.

Lucie Ryšková a její páťáci

Více fotografií

Atletický čtyřboj staršího žactva - okresní kolo

Nejenže jsme se zúčastnili, ale my jsme i vyhráli. Ve…

Atletický čtyřboj mladšího žactva

Okresní kolo V letošním roce měla organizaci čtyřboje v mladší kategorii na…

Memoriál Václava Cífky 2023

… očima tříd Memoriál Václava Cífky 5.5.2023 – aneb  šesťákům…