28.01. 2020

Den s výchovami - práce se dřevem (19. 12. 2019)

Ihned ráno v 8 hodin jsme se společně s první skupinkou sešli před dílnami na pracovišti Komenského. První skupina, stejně jako druhá, byla ryze chlapecká.

Spolu s panem učitelem Voborníkem jsme si pro žáky připravili výrobu ptačích krmítek. Žáci vytvořili celkem šest pracovních skupin po čtyřech chlapcích. Všichni se do díla pustili s nadšením, starší žáci se stali mentory pro ty mladší ve skupině. Po dvou hodinách práce měli žáci připravené jednotlivé části krmítka. Nastal čas pro výměnu skupin.

Ve druhé skupině bylo méně žáků než v první, proto byli rozděleni do šesti pracovních družstev po třech žácích. Jejich úkolem bylo dokončit ptačí krmítka po první skupině. Po dvou hodinách se všem žákům podařilo zdárně ukončit práci. Vzniklo tak 6 vskutku pěkných ptačích krmítek, která našla uplatnění na pozemku školní zahrady.

Všichni žáci pracovali více než dobře a dovolím si tvrdit, že je práce bavila a čas strávený v dílnách jim rychle utekl.

Petr Málek

ŠD - Den otců

Den otců se slaví každou třetí neděli v červnu.  Zná ho…

Přehazovaná

Ve čtvrtek 13. června se vybraní žáci 5. tříd zúčastnili…

Netradiční pohybové hry

Pohybem ku zdraví, aneb sportování není nikdy dost. V pátek 7….