28.01. 2020

Den s výchovami na 2. stupni

Bezmála 30 žáků druhého stupně nalákala nabídka dramatických aktivit v rámci projektového dopoledne „Den s výchovami“.

Seznamovací hry zahájily 120 minutový blok dramatické výchovy a počáteční ostych účastníků rychle pominul. Následovala různá mluvní cvičení, která dala vyniknout všem řečníkům. Aktéři se nejvíce bavili při dramatické improvizaci. Nezalekli se ani vlastní improvizované scénky. Účastníci se stali součástí malé skupiny, ve které se učili naslouchat druhým, formulovat vlastní názor a přijímat názory druhých, stanovit si role dle smyšleného scénáře. Nedílnou součásti byla prezentace výsledků práce skupiny.

Ne pro všechny zúčastněné byly připravené aktivity jednoduché. Všichni se však dle svých možností zapojili, a tak nám společně strávený čas rychle a příjemně utekl.

ŠD - Den otců

Den otců se slaví každou třetí neděli v červnu.  Zná ho…

Přehazovaná

Ve čtvrtek 13. června se vybraní žáci 5. tříd zúčastnili…

Netradiční pohybové hry

Pohybem ku zdraví, aneb sportování není nikdy dost. V pátek 7….