27.02. 2017

Čtení pomáhá

Ve středu 5. dubna se konalo další „Čtení pomáhá“.

Zúčastnilo se ho 25 dětí. Všichni přišli odpoledne – ve svém volném čase.

Průběh byl tradičně stejný – vybrat si knihu a správně odpovědět na čtyři otázky. Odměnou bylo padesát korun. Peníze se tentokrát neposílaly na různé charity, ale pouze na jeden jediný projekt: hlavním cílem bylo podpořit akci „Pomozte dětem - Velikonoční Kuře“.

Celkem se podařilo „vydělat“ 5.750 korun!

A za to patří všem účastníkům velký dík. Klobouk dolů.  A jedničku z literatury k tomu.

Děkujeme.

A.S.

Ocenění žáků v Katedrále sv. Víta

Ocenění žáků v Katedrále sv. Víta

Ocenění žáků v Katedrále sv. Víta

Dne 6. prosince 2019 se konala slavnostní mše a předávání…

Certifikát dobrého anděla

Děkujeme jménem všech rodin, které se ocitly v těžké životní situaci vlivem vážného onemocnění.