01.03. 2024

České stopy v olympijské historii

Jaké stopy čeští sportovci zanechali v olympijských kláních? O tom se dnes – tj. ve čtvrtek 29.2.2024 přesvědčili naši žáci v dalším pokračování Celoročního školního projektu LOH, které připravili vyučující ČJ.

Hned v úvodu programu se žáci všech týmů rozdělili do dvou skupin a jejich zástupci obdrželi jména českých sportovců a sportovkyň, kteří se zapsali zlatým písmem do historie OH. Každý tým se seznámil s jedním sportovcem letních OH a jedním sportovcem zimních OH. Smyslem a cílem týmové práce bylo zjistit co nejvíce informací nejen o daných olympionicích, ale i olympiádách, na nichž zazářili. Čas utíkal přímo šíleně, nebylo na co čekat, takže do díla se museli zapojit opravdu všichni. Jedni vyhledávali informace o OH, druzí o sportovci, další vhodné fotografie a pak tu byli ti, kteří museli dát všechny výstupy dohromady. Výsledkem práce týmu se staly dva „plakáty“ zobrazující životní i sportovní kariéru daných osobností.

Dnešní aktivita byla zajímavá, náročná, ale výsledky práce našich žáků stojí za to. Děvčata i kluci se seznámili s mnohými jmény, která do dnešního dne nikdy neslyšeli.

Je velmi dobré, že se děti mohly přesvědčit o velkých úspěších našich sportovních velikánů, kteří by se mohli stát jejich životním vzorem.

Eva Voborníková

Více fotografií

Exkurze do ZOO Jihlava 1.C – 5.C

Návštěvy zoo patří mezi oblíbené výlety snad u všech dětí….

Olympiáda 2. stupeň

Dne 24. června se na naší škole konala netradiční olympiáda,…

Dopravní výchova na naší škole: Bezpečně na silnicích

Ve středu 26. června se na naší škole uskutečnila vzdělávací…