30.11. 2022

Bobřík informatiky

Školní kolo celorepublikové soutěže

Základní škola Gutha - Jarkovského v Kostelci nad Orlicí umožnila žákům v rámci výuky informatiky a programování účast v 15. ročníku celorepublikové soutěže Bobřík informatiky. Tato soutěž probíhala on-line v pěti samostatných kategoriích.

Kategorie KADET (žáci 8. – 9. ročníku) soutěžila v týdnu od 14. listopadu do 16. listopadu 2022. Mladší zájemci měli možnost soutěžit v kategorii BENJAMIN (6. - 7. ročník) a kategorii MINI (žáci prvního stupně) celý týden od 7. do 11. listopadu 2022. Novinkou bylo v letošním roce vytvoření kategorie BOBER pro ukrajinské žáky. Zadání úloh si tak mohli žáci přečíst ve svém mateřském jazyce.

Soutěžní klání začínalo vždy v pondělí v 8 hodin ráno ve všech učebnách informatiky naší školy v rámci výuky povinné informatiky. Následující týden pak pokračovalo pro starší žáky. Celkem se v kategorii Kadet vystřídalo u počítačů 21 soutěžících a v kategorii Benjamin 116 soutěžících. V kategorii MINI si letos zasoutěžilo 120 žáků 4. a 5. ročníku. V kategorii BOBER soutěžilo 6 žáků.

Soutěžní test obsahoval 12 náročných otázek z oboru informatiky, matematiky a trochu i fyziky. Výsledek se každý soutěžící dozvěděl okamžitě po ukončení testu. Každý, kdo získal více než 120 bodů (z celkového počtu 192 bodů), ulovil bobříka informatiky. Zájem o soutěž byl obrovský v celé republice. Děti se do soutěže zapojily s nadšením a porovnaly si navzájem svoje znalosti i dovednosti. Někdy také zjistily, že informatika souvisí i s logikou nebo matematikou. Ve škole se podařilo ulovit celkem 38 bobříků informatiky.

Nejlépe na škole si vedli žáci Bartoš Filip ze třídy 9. B, (v kategorii Kadet získal 120 bodů ze 192 možných), Klapal Matěj ze třídy 7. C, (v kategorii Benjamin získal 180 bodů ze 192 možných), Vrbová Isabela ze třídy 5. A (v kategorii MINI získal 192 bodů ze 192 možných) a Nazarkin Chasan ze třídy 7. C (v kategorii BOBER pro ukrajinské žáky získal 96 bodů ze 192 možných).

Absolutním vítězem na škole se stala Vrbová Isabela. Blahopřejeme!!!

                                                                                               Mgr. Hana Adamcová

                                                                                                koordinátor soutěže

Více fotografií

Noc s Andersenem

Již po třetí se žáci 1.C, 4.C a 5.C ročníku…

Hasík

Dne 4. 4. 2024 se děti z 6. ročníku zúčastnily druhé…

Jak slavíme Velikonoce – propojení slovanských kultur

Dne 27. 3. 2024 se 20 žáků z 9. ročníku zúčastnilo…