27.02. 2016

Akce „Sněhuláci pro Afriku“

Sněhuláků se nám navzdory dobrým sněhovým podmínkám mnoho postavit nepodařilo, stavěly jen děti ze 3.A, 3.B, 4.A, 4.B a dívky ze 7.B.

Do soutěže jsme poslali sněhuláka, kterého vytvořily děti ze 4.A!

Sněhuláková sbírka se naopak vydařila:

3.A – 100Kč, 3.B – 50Kč, 4.A – 156Kč, 4.B – 285Kč, 6.A – 280Kč, 6.B – 310Kč, 7.A – 560Kč, 7.B – 340Kč,

dívky 7.B – 150Kč, 9.A – 105Kč, 9.B – 180Kč.

Velký dík patří těm, kteří přispěli obdivuhodně a z vlastního kapesného věnovali sto korun – nemuseli, prostě chtěli: Hanka Charvátová z 9.B, Tomáš Naisar ze 7.A a Natálie Hrobařová ze 7.A.

Ale dík si zaslouží i ti, kteří přispěli třeba jen drobnou částkou.

Celkem se vybralo 2 516 korun!

Děkujeme všem…

A.S.

Ocenění žáků v Katedrále sv. Víta

Ocenění žáků v Katedrále sv. Víta

Ocenění žáků v Katedrále sv. Víta

Dne 6. prosince 2019 se konala slavnostní mše a předávání…

Certifikát dobrého anděla

Děkujeme jménem všech rodin, které se ocitly v těžké životní situaci vlivem vážného onemocnění.