27.04. 2015

2015 Významné ocenění naší školy

S velmi hřejivým pocitem u srdce Vám těmito slovy sděluji, že se nám za naši mnoholetou aktivitu v oblasti podpory charitativních akcí, dostalo velkého ocenění z rukou významných osobností společenského života. U příležitosti oslav 25 let od založení hnutí "Na vlastních nohou - Stonožka" a 15 let spolupráce Stonožky s armádou ČR byli pozváni prezidentkou hnutí paní Bělou Gran- Jensen zástupci těch škol, které podle svých možností, přispěly dary dětem trpícím válečnými konflikty v různých částech světa alespoň k pocitům radosti a k vědomí, že se o jejich osudy někdo zajímá a snaží se jim pomáhat.

Naše škola se Stonožkou spolupracuje téměř od jejího vzniku, což je zásluha naší kolegyně paní Mgr. Věry Žižkové. Děti pod jejím vedením nakreslily mnoho obrázků, poslaly mnoho přáníček, která rozesmála válku nechápající dětské tváře. Prodejem obrázků z českých škol se získaly například prostředky na pořízení čtyř sanitek do bojujících zemí bývalé Jugoslávie.

V posledních letech jsme společně (škola, děti, rodiče) výrazně přispěli velkým množstvím oblečení do sbírky na pomoc syrským dětem v jordánském uprchlickém táboře Zátarí a letos jsme dokázali vybavit sirotčinec v Afghanistánu vším potřebným, co naši vojáci chránící tuto oblast, pro děti požadovali.

Slavnost se uskutečnila 21. září 2015 ve Zvíkovci, což je malý městys ležící na rozhraní Středočeského a Plzeňského kraje u břehu řeky Berounky. Mezi vzácnými hosty byli pražský arcibiskup J. Em. Dominik kardinál Duka OP, místopředseda Senátu PČR MUDr. Přemysl Sobotka, plzeňský biskup Mons. František Radkovský, "stonožkový generál" genpor. Josef Šíba, stonožkový patron armádní generál Pavel Štefka, plk. Petr Milčický, plk. Ctirad Gazda, dlouholetý spolupracovník Stonožky a účastník mnoha zahraniční misí mjr. Josef Daňhel, starosta městyse Zvíkovec Petr Uher, stonožkoví příznivci a přátelé.

Po projevech hostů a písníčkách klientek Domova Zvíkovecká kytička program vrcholil předáním děkovných diplomů a gratulacemi pedagogům a spolupracovníkům Stonožky z rukou pana kardinála, pana místopředsedy Senátu PČR, paní Běly a gen. Šíby. Závěrem zazněla všemi přítomnými spontánně zazpívaná národní hymna.

Odpoledne pak oslavy pokračovat neformálním setkáním v prostorách Domova Zvíkovecká kytička.

Vyjádřeného ocenění a poděkování si hluboce vážíme

Mgr. Jiří Němec

Ocenění žáků v Katedrále sv. Víta

Ocenění žáků v Katedrále sv. Víta

Ocenění žáků v Katedrále sv. Víta

Dne 6. prosince 2019 se konala slavnostní mše a předávání…

Certifikát dobrého anděla

Děkujeme jménem všech rodin, které se ocitly v těžké životní situaci vlivem vážného onemocnění.